E.coli, Pseudomonas ve Burkholderia biyofilm ve hareketli form nasil saglanmaktadir ?

Çoğu bakteri, planktonik, kimi zaman hareketli bir form ve bakteriyel hücrelerin katı bir yüzeye toplanabildiği ve bağlanabildiği bir biyofilm oluşturabilme yeteneğine sahiptirler. Bu iki form arasındaki geçiş, çevresel sinyallere ve streslere karşı bakteriyel adaptasyonun bir cevabi olarak ortaya çıkar . ‘Biyofilmin ne zaman oluşacağı ortamdaki sartlara bağlı olarak değişiklik gösterir.  Bu bakterilerin Biyofilm olusturmalarinda  açlık stresi, hayvanlarda ve insanlarda hastalığa neden olabilen çevresel bakteriler, sıcaklık, oksijen mevcudiyeti, besin konsantrasyonu vb gibi  dış ortamla ilişkili sinyaller önemli bir rol oynamaktadır. Hareketli ve biyofilm modu arasındaki geçişin tetiklenmesinde, flagellar sentez ve motiliteyi kontrol eden karmaşık düzenleyici mekanizmalar ve adezyon faktörlerinin üretimi yoluyla olmaktadır. Bu  yazıda, çevresel sinyallerin Gram negatif bakteriler Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ve Burkholderia cinsindeki biyofilm oluşumu ve hücre motilitesini nasıl etkileyebileceğine ve hareketli ve biyofilm modu arasındaki geçişin nasıl düzenlendiği önem taşımaktadır

Biofilm and motility in response to environmental and host‐related signals in Gram negative opportunistic pathogens

First published: 28 August 2018

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652672

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.